Lees hier onze pitch.

Beste lezer,

ZUNDERT BLIJFT ZUNDERT

OPZ snapt heel goed dat de transitie naar het worden van een regiegemeente voor de burger nog lastig te begrijpen is en vraagt tijd en vertrouwen. Daarom moeten we duidelijkheid scheppen. Laten we ons niet verstoppen onder regeltjes en terminologie. Wat wij namens OPZ willen is het beste voor iedere doelgroep binnen onze gemeente.

Zo hadden we het laatst over het regelen van een prettig onderkomen voor ouderen in de kern Klein-Zundert. Een mooie oplossing maar pas op dat in andere kernen deze ouderen net zo’n goed onderkomen verdienen voor tijdverdrijf voor activiteiten waar hun lust en hun leven in zit, maar wel onder gelijke omstandigheden, zeker niet duurder en dat gevaar schuilt er wel in.

Zo ook wat nu gebeurd is met het MFA in Achtmaal. Het is een prachtig gebouw geworden, maar daar moet ook een hoge prijs voor betaald worden. Professionals zijn wegbezuinigd en de huren gestegen. Dat dit niet zonder consequenties is blijkt uit de volgende blog, dat we met toestemming van de schrijfster citeren.

“Ach mevrouw, het was een beetje koud vanavond op de stenen vloer met die koude luchtstroom uit de ventilator. Zou die ventilator ook afgezet kunnen worden?”De mevrouw van het gemeenschapshuis die kwam afsluiten – ik ben nog nooit aan haar voorgesteld dus ik weet niet hoe ze heet en wat haar functie is – antwoordde dat dat niet kon in verband met de klimaatbeheersing. In verband met de klimaatbeheersing? “Ja, daar kunnen wij niets aan doen, de apparatuur past zich aan aan de temperatuur buiten”. “O maar binnen is het helemaal niet warm”, sputter ik nog tegen. Maar ik begreep uit haar gezicht dat ze maar één ding wilde, dat ik het gebouw zou verlaten want het was al voorbij kwart over negen. “Maar mag ik u toch nog één vraag stellen?” durf ik nog “hoe is het dan mogelijk dat de huur van deze ruimte ondanks alle perikelen, geluidshinder en technische ongemakken ineens 200% gestegen is?” Wat geprikkeld antwoordde ze: “In het begin hebben we nog wel dezelfde prijs aangehouden zoals in de vorige Nachtegaal maar ik weet niet of de huur zoveel omhoog is gegaan. Tja, dat weet ik dan ook niet.” Uit de toon van haar stem was ongeduld te merken, en ik begreep dat de anonimiteit van ’t Gouwe Hart hiermee gewaarborgd was.

Zuchtend liep ik naar buiten, wenste haar een goede avond en snel deed de dame de deur achter mij dicht en liep weg naar huis. In het donker rommelde ik wat aan mijn fiets en ontdekte dat mijn lamp het niet deed. Net zo pikkedonker als onderweg terug naar huis voelde ik me ineens thuisloos in ’t Gouwe Hart, dat zijn naam geen eer aan deed. Er was niemand die ik, als huurder, kon aanspreken, niemand die mij op de hoogte bracht van aankomende huurverhogingen of alle veranderingen die er in het bestuur hadden plaatsgevonden, niemand die het gezicht van ’t Gouwe Hart met een beetje warmte of duidelijkheid vertegenwoordigde.”

Vergelijk dit gegeven eens met de accommodatie in Klein Zundert. Inderdaad, die is minder mooi, maar wel gratis.

Deze verschillen moeten we voorkomen in de kernen, streven naar gelijke behandeling voor alle kernen binnen de mate van het mogelijke. Dat hebben wij ook laten zien bij ons streven om de bibliotheek te behouden voor de kern Zundert. Ja daarvoor had ik een potje gevonden maar vond helaas geen steun. Uit de reserves mocht het ook niet komen, maar kijk eens hoeveel er nu wel uit de reservepot mag komen.

Voor wat betreft de scholen, laat de huidige scholen in de kernen bestaan, deze zijn het hart van een wijk of dorp en zo voelt het ook voor iedere burger die er maar enig binding mee heeft.

Dus als het nu gaat om de

samenvoeging van scholen

– de privatisering van gebouwen en daarmee stijging van huren

– of de onvrede bij deelnemers en leegloop

….het staat allemaal met elkaar in verbinding en daar moeten wij als gemeente Zundert voor waken. Nu!

De decentralisaties, waaronder de WMO waar zoveel geoormerkt geld van over is en dat gepaard gaat met een mager zesje als eindcijfer is slecht uit te leggen aan de burger met de trieste verhalen die je om je heen hoort. Het is een waarschuwing dat het beter moet en ik spits me tot Zundert en weet dat we het beter moeten kunnen. Bezuinigen om het bezuinigen is geen goede doelstelling, goede zorg moet de doelstelling zijn.

Iets waar OPZ zeker de steun voor hoopt te krijgen is het verbeteren van het veiligheidsgevoel van onze inwoners. OPZ heeft cameratoezicht op uitvalswegen bepleit. Nu óók blijkt dat de camera’s hier voor het Gemeentehuis effect lijken te hebben maakt dat alleen maar de wens ernaar sterker om het uit te breiden, want het veiligheidsgevoel van de burger moet echt verbeterd worden, het gigacijfer woninginbraak moet zakken en het is nu 5 voor 12 !! Werk aan de winkel.

OPZ blijft voor toename van de aantal sociale huurwoningen en starterswoningen in onze prachtige gemeente. We willen niet dat doelgroepen vertrekken omdat bij de buren meer en eerder en goedkoper iets verkrijgbaar is.

Molenstraat, laat hier voorlopig tweerichtingsverkeer blijven met aangepaste maatregelen en meer groen zodat het aantrekkelijk blijft voor burgers en de ondernemers om te winkelen en te ondernemen in de Molenstraat.

De OZB waarom nu weer 1 procent omhoog, een tijd geleden was volgens mij iedereen nog voor het aanhouden van 0%.

Moeten we het potje oplossen dan zou ik er een pleidooi voor willen houden om de externe inhuur op het gebied van verkeer en parkeer te herijken. Scholen waar we eerder over spraken zijn razend enthousiast om gemeentes te helpen de plannen te bedenken. Maak er gebruik van en bespaar hiervoor een deel van de 25.000€ op verlichting, 25.000€ op actualisatie GVVP en 20.000€ op parkeren. Deze scholen zijn er voor in de wieg gelegd.

Luister nog meer naar de burger, intensiveer de informatievoorziening, maak het veilig!